Terénní práce na Šluknovsku - sociální služby

§ 69 Terénní programy

Služby terénního programu jsou poskytovány na území Šluknovského výběžku (18 obcí) zejména v obcích a městech Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Rybniště, Chřibská, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží, Dolní Podluží, Staré Křečany, Jiříkov, Šluknov působení terénních pracovníků v ostatních obcích výběžku se zakládá na potřebnosti uživatelů.

Poslání

Posláním TSP je nabídnutí a poskytnutí účinné podpory a pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, tak aby nedocházelo k prohloubení jejich nepříznivé sociální situace. Posláním je dále navázání vztahu důvěry a vzájemného respektu, který povede k aktivní podpoře uživatelů v jejich odpovědnosti při hledání důvodů, způsobů a cest k vyřešení jejich nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve vyloučených lokalitách na Šluknovsku, které mají zájem o řešení své situace.

Cíle služby:

Cílem poskytnuté sociální služby je:

Aby uživatel služby:

1)  zorientoval  se ve své situaci a zvolil řešení

2)  navázal dlouhodobou spolupráci, která povede k vyřešení sociálního vyloučení

Organizace:

3)   mapování sociálně vyloučených oblastí

  • počty osob a oblasti
  • mapování a zjištění hlavních mechanismů vedoucích k sociálnímu vyloučení
  • navrhování účinných strategií a opatření

Zásady:

  • nízkoprahovost  -  kontaktujeme osoby v jejich přirozeném prostředí a zejména ty, kteří by ani v těch nejobtížnějších životních situacích nevyhledaly pomoc příslušných institucí,
  • preventivnost -   za použití nízkoprahovosti usilujeme o navázání dlouhodobé efektivní spolupráce,
  • respekt k uživatelově volbě – i přestože se domníváme, že není správná,
  • respekt ke kulturní odlišnosti – s kulturní odlišností se průběžně seznamujeme a své poznatky zapracováváme do svých postupů,
  • důraz na snahu o celkové vyřešení situace, oproti plnění jednorázových krátkodobých zakázek,
  • nejsme služka, ale služba – snaha o vytvoření vztahu, kdy uživatel převezme odpovědnost za řešení své situace.

 

Projekt terénní práce na Šluknovsku je financován za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Projekt terenní práce ve Varnsdorfu je letech 2013 - 2015 realizován v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/15.00017, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Ústecký kraj

Finance

2012 MPSV 950 000 Kč
2013 Ústecký kraj 50 000 Kč
2013 MPSV 950 000 Kč
7/2013 - 3/2015 Ústecký kraj 2 501 418 Kč
2014 MPSV 1 435 000 Kč
2015 Ústecký kraj 30 000 Kč
2015 MPSV 1 169 000 Kč
2016 Ústecký kraj 1 920 329,99 Kč
2016 Ústecký kraj 87 171 Kč
2016 Úřad práce ČR 39 000 Kč
2016 jiné 581 739,79 Kč
2017 Ústecký kraj 111 000 Kč

 Logo