Projekt Fungující rodina

Logo

Projekt “Fungující rodina 2015”

Prostřednictvím projektu Fungující rodina 2015 podobně jako v letech minulých usiluje CEDR – komunitní spolek o zlepšení situace v rodinách na Šluknovsku, které se ocitly v krizi, jež by mohla vyústit v odebrání dítěte či dětí mimo rodinu.

Realizací projektu dochází k rozšíření kapacity služby terénní programy o 2 odborné terénní pracovníky - mediátory, kteří za dobu jeho trvání poskytnou 20 rodinám ze Šluknovska sociální asistenci a poradenství podporující zvyšování kompetencí rodičů i dětí.

K zajištění podmínek pro zdárný duševní i tělesný vývoi dětí v rodinách a zachování rodin jako celku mimo sociální asistenci a poradenství přispějí rovněž další dílčí aktivity projektu – individuální  a skupinová terapie a motivačně aktivizační výjezdy rodičů s dětmi.

Cíl projektu Fungující rodina 2015

Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečného vývoje dětí a mládeže do 18 let ze sociálně znevýhodněných rodin z regionu Šluknovského výběžku a zachování rodiny jako celku.

Úspěšné naplnění tohoto cíle povede v regionu Šluknovského výběžku ke zvýšení poměru výchovy dětí a mládeže v prostředí rodiny na úkor ústavní péče.

Konkrétním cílem je posílení rodičovských kompetencí i kompetencí dětí u zapojených 20 rodin.

Místo realizace

Šluknovský výběžek

Dílčí aktivity projektu

  • Terénní sociální práce – dlouhodobá asistence a poradenství 2 terénních asistentů – mediátorů celkem 20 rodinám
  • Skupinové terapeutické aktivity (arteterapie) – během realizace projektu proběhnou celkem 3 aktivity
  • Individuální terapeutické aktivity (psychoterapie) – budou realizovány dle individuálních potřeb zapojených rodin
  • Motivačně aktivizační  výjezdové akce v regionu – proběhnou celkem 2 akce

 

Miroslav Řebíček
předseda spolku
CEDR – komunitní spolek
e-mail: rebicek@os-cedr.cz
tel.:  775 233 703

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, dále Nadací Agrofert, Nadací Euronisa a Nadačním fondem Albert.

Finance:

FM EHP - 763.527Kč – rok 2015 /2016

Nadace AGROFERT - 144.350Kč – rok 2015 /2016

Nadace EURONISA - 15.000Kč – rok 2015

Tiskové zprávy