Komunitně v Jiříkově CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006407

Hlavním cílem projektu je přispět k sociálnímu začlenění 40 osob dlouhodobě nezaměstnaných a příležitostně zaměstnaných sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených s bydlištěm ve městě Jiříkově do místní komunity a k jejich aktivnímu podílení se na dění v ní.

K dosažení hlavního cíle i níže uvedených dílčích cílů je využito Komunitní sociální práce s její schopnosti úzce se napojit na potřeby cílové skupiny a jejich principů především aktivizace a skupinové spolupráce, efektivně podporujících stmelení komunity a vedoucí k iniciaci vlastní aktivity osob z cílové skupiny a též podpora osob z CS v rámci aktivit Komunitního centra.

Dílčí cíle projektu:

  • 24 osob z CS aktivizovat a individuálně podpořit dílčími aktivitami projektu v rozsahu větším než 40hod.
  • 16 osob z CS aktivizovat a individuálně podpořit dílčími aktivitami projektu v rozsahu menším než 40hod. (bagatelní podpora)
  • 6 workshopů s Experty (osobnostmi, jež mohou být CS vzorem) aktivizovat a individuálně podpořit min. 30 osob z CS
  • 4 motivačně aktivizačních kurzy (Finance pod kontrolou, Vysoké pracovní kompetence) pro min. 30 osob z CS
  •  30 osob z CS individuálně podpořit poradenstvím možnosti pracovního uplatnění
  • 15 komunitních akcí v Jiříkově, které realizují aktivní osoby z CS