Profesionální CEDR
CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0002066

O projektu:

Cílem projektu je formou vzdělání zaměstnanců CEDRu a pod vedením expertů nastavit procesy strategického plánování v organizaci na bázi principů svobodné firmy, vytvořit strategický plán rozvoje organizace se zaměřením na oblast lidských zdrojů, oblast financování a fundraisingu a oblast PR a marketingu.

Měřitelné výstupy:

10 podpořených osob z CS (podpora více jak 40 hod.)

1 Strategický plán

1 Evaluační zpráva

 

Realizace projektu 1.9.2016 – 31.8.2018

 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Finance:

1.906.580Kč

       


Stáhnout plakát