Vybavení šicího koutku EURONISA

Realizací projektu Vybavení šicího koutku se snažíme podpořit aktivizaci a integraci osob/uživatelů sociální služby Azylové domy do běžné společnosti.

Osobám nacházejícím se v nepříznivé situaci nabídneme možnost nové aktivizační a volnočasové aktivity.

 

Již v minulosti o tuto aktivitu projevili klienti zájem. Aktivní trávení volného času a výsledky, které sebou přinese pravidelná a systematická činnost, přispěje k budování jejich sebedůvěry a posilování samostatnosti.

Klienty AD mohou být též osoby, které se v minulosti dopouštěli trestné činnosti, z tohoto hlediska je realizace projektu vhodným programem prevence sociálně patologických jevů možností a usměrnění aktivit takto rizikových osob.

Aktivizace klientů AD a rozšíření možností volnočasových aktivit bude prospěšné uživatelům sociální služby Azylové domy, kteří budou šicí koutek využívat. V konečném důsledku realizace projektu přispěje též k omezení nežádoucích aktivit a přestupků vůči Domovnímu řádu AD, případně též páchání trestné činnosti, prospěch z jeho realizace budou mít tudíž i ostatní obyvatelé (zejména obyvatelé bydlící a pohybující se v blízkosti AD).

 

Cíl:

Realizací projektu chceme podpořit

  • programy prevence sociálně patologických jevů (větší bezpečnost)
  • aktivizaci klientů a rozšíření nabídky volnočasových aktivit
  • posílení sebedůvěry a samostatnosti klientů, budování vhodných a žádoucích návyků

integrace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených do společnosti

 

Realizace projektu 01/2016 - 12/2016

Finance

Nadace EURONISA 5000Kč