Výběrové řízení na sociálního pracovníka pro terénní program

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení,  hledá do terénního programu vhodného uchazeče/uchazečku

na pozici

Sociální Pracovník / Pracovnice Pro Terénní Program

Požadujeme

 • vzdělání odpovídající zákonu 108/2006 Sb. O sociálních službách, odborná způsobilost (§110):
 1. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 2. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu,
 3. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),
 4. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998
 • výhodou zkušenost s prací v sociálních službách, znalost zákona o sociálních službách (vedení dokumentace, standardy kvality, jednání s uživatelem, individuální plánování)
 • dobrou znalost práce v prostředí MS Office
 • řidičský průkaz sk. B (výhodou)
 • samostatný, zodpovědný a entusiastický pracovní přístup
 • čistý výpis z rejstříku trestů (dokladovat u pohovoru)
 • zkušenosti z prací na projektech EU (výhodou)

 

Náplň práce

 • přímá práce s uživateli sociální služby terénní programy
 • výkon pozice klíčového pracovníka
 • spolupráce s dalšími subjekty při řešení situace uživatele
 • podíl na tvorbě standardů sociální služby

 

Nabízíme

 • nástup od 1. 4. 2015

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis

 

Zájemci se mohou hlásit na e-mailovou adresu info@os-cedr.cz, nebo na adresu sdružení CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa.

 

 

Miroslav Řebíček

předseda spolku