Tisková zpráva č. 4 - Projekt Po padesátce vedu

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA k projektu „Po padesátce vedu“

Projekt „Po padesátce vedu“ skončil.

Dne 30. 11. 2014 byla ukončena realizace projektu Po padesátce vedu.

Projekt během 24 měsíců svého trvání nabídl 40 uchazečům a uchazečkám o zaměstnání ve věku nad 50 let z celého regionu Šluknovského výběžku zapojení do motivačních a poradenských aktivit zaměřených na zvýšení šancí při uplatnění na trhu práce.

Část účastníků  absolvovala vzdělávací aktivity, konkrétně rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně a Kurz vedení a řízení lidí a organizace práce

Účastníci vzdělávacích aktivit získali v rekvalifikačním kurzu Údržba veřejné zeleně znalosti mimo jiné z technologie sázení stromů a parků, chemických postřiků a hubení škůdců či péče o trávníky a dřeviny. Kurz úspěšně ukončilo 25 z 28 osob.

Stejný počet účastníků 25 z 28 pak zdárně prošel také Kurzem vedení a řízení lidí a organizace práce.

Dalším z cílů projektu bylo motivování zaměstnavatelů z regionu k zaměstnávání  osob, které v rámci vzdělávání zvýšily své profesní dovednosti.

Celkem 22 úspěšných absolventů (4 ženy a 18 mužů) nastoupilo na nově vytvořená pracovní místa vedoucích pracovníků v oboru údržby veřejné zeleně.

Nová pracovní místa podpořená v rámci projektu mzdovými příspěvky po dobu až 13 měsíců byla vytvořena  městy a obcemi (Varnsdorf, Mikulášovice, Rybniště, Staré Křečany, Vilémov, Dolní Poustevna) a dalšími organizacemi na Šluknovsku (Kormidlo Šluknov o.p.s., Agentura Pondělí, Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov, Tilia Krásná Lípa).

Po 50 vedu

Projekt „Po padesátce vedu“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Marta Saganová

Manažerka projektu Po padesátce vedu

CEDR – komunitní centrum, o.s.