Tisková zpráva - Úspěšné ukončení projektu

V Krásné Lípě 30. 11. 2014

Věc: Tisková zpráva

 

Občanské sdružení CEDR komunitní centrum, k 30. 11. 2014 ukončilo projekt „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ CZ.1.06/3.1.00/03.06731.  Cílem projektu bylo rozšíření a propojení poskytovaných sociálních služeb, posílení služeb zaměstnanosti a podpora rovných příležitostí v azylovém domě v Rumburku zaměřených na osoby pocházející z vyloučené romské lokality. V rámci projektu byl pořízen a zrekonstruován objekt azylového domu.

Azylový dům

Předseda sdružení Miroslav Řebíček k tomu dodává, „Přes všechny těžkosti, které od počátku provázeli tento projekt, se nám ho nakonec podařilo úspěšně dotáhnout do konce. Díky projektu vzniklo kvalitnější a důstojnější zázemí pro uživatele a pracovníky v azylovém domě a zároveň byla kapacita azylového domu rozšířena na 22 lůžek. Slavnostní otevření azylového domu proběhne v sobotu 20. 12. 2014.“ V projektu došlo i k vytvoření zázemí pro pracovníky v terénních programech sdružení. „Našim terénním pracovníkům jsme v azylovém domě vytvořili nové zázemí s tím, že pro rychlejší a kvalitnější poskytování sociální služby na území Šluknovského výběžku, byl z projektu pořízen osobní automobil, “ dodává Řebíček

Projekt byl realizován souladu s cíli a prioritami Integrovaného operačního programu - Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita B.

Projekt CZ.1.06/3.1.00/03.06731  "Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

 

CEDR – komunitní centrum, o.s.