Tisková zpráva: Projekt „Mám práci“

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Mám práci“

Občanské sdružení CEDR – komunitní centrum, začalo od 1. května s realizací projektu „Mám práci“. Cílem projektu je  zvýšit zaměstnanost osob ohrožených na trhu práce, zejména osob znevýhodněných (mladistvých, osob vyžadujících zvláštní pomoc apod.). Ve spolupráci s Úřadem práce Děčín, pobočka Rumburk umístíme klienty  z této skupiny do našeho programu, který jim umožní zvýšit si svou kvalifikaci, své dovednosti a kompetence na trhu práce. „Projekt Mám práci nabízí šanci lidem, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce z důvodu nevyhovujícího stupně vzdělání, ať už to jsou mladí lidé, kteří splnili povinnou školní docházku a dál ve vzdělávání nepokračovali, nebo naopak starší lidé, kteří ihned po základní škole nastoupili do zaměstnání. Těmto lidem nabídneme příležitost naučit se dovednostem, které mohou uplatnit u celé škály zaměstnavatelů, jako jsou technické služby měst, zahradnictví nebo v lesním hospodářství,“ říká k projektu Miroslav Řebíček, předseda občanského sdružení.  V šestiměsíčním akreditovaném rekvalifikačním kurzu  klienti získají teoretické vzdělání a odbornou praxi  v oboru  údržby veřejného prostranství a zeleně. Po celou dobu odborného vzdělávání se klienti budou účastnit motivačních aktivit zaměřených na úspěch na trhu práce. Zároveň klientům bude umožněno řešit své sociální problémy v odborném sociálním poradenství, tak aby byly odstraněny nebo omezeny bariéry, které klientovi brání získat nebo udržet si zaměstnání (zadluženost, sociální situace, bydlení atd.). Úspěšné absolventy rekvalifikačního kurzu, kteří získají osvědčení o rekvalifikaci, budou u zaměstnavatele vytvořena na dobu šesti měsíců podporovaná místa. Projekt bude probíhat v Krásné Lípě a bude trvat do 30. 4. 2012.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

Alexander Jelínek

koordinátor projektu

CEDR – komunitní centrum, o.s.

 

 

Kontakt:

Miroslav Řebíček, předseda sdružení, 775 233 703, rebicek@os-cedr.cz

 

Mám práci Mám práci

Logo