Tisková zpráva č. 3 - Projekt Po padesátce vedu

TISKOVÁ ZPRÁVA č.3

PO PADESÁTCE VEDU

Koncem měsíce září se završily vzdělávácí aktivity projektu „Po padesátce vedu“. 
Ve 2. závěrečném běhu absolvovali účastníci a účastnice, osoby nad 50 let 
ze Šluknovského výběžku, kurzy Údržba veřejné zeleně a kurz Vedení a řízení lidí 
a organizace práce.
K 11 úspěšným absolventům a absolventkám obou kurzů z 1.běhu přibylo 
po zvládnutí závěrečné zkoušky kurzu Údržby veřejné zeleně konané ve dnech 
26.-27.9. dalších 13 osob. Zvýšením kvalifikace si 19 účastníků a 5 účastnic 
vzdělávání zlepšilo vyhlídky na úspěšné nalezení zaměstnání.
K 1.10. z nich již 16 nalezlo pracovní uplatnění na pozici vedoucích v oblasti 
údržby veřejné zeleně. Oslovováni jsou také další potencionální zaměstnavatelé – 
města, obce a organizace působící na Šluknovsku, kteří by pro úspěšné absolventy 
a absolventky měli zájem vytvořit nová pracovní místa.


Marta Saganová
manažerka projektu „Po padesátce vedu“
tel: 777 923 372
e-mail: saganova@os-cedr.cz


Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Miroslav Řebíček
předseda sdružení

Po padesátce vedu