Tisková zpráva 2 Projekt Po padesátce vedu

TISKOVÁ ZPRÁVA č.2

PO PADESÁTCE VEDU

V rámci aktivit projektu „Po padesátce vedu“ jeho účastníci a účastnice absolvovali 
v únoru až květnu vzdělávací kurzy Údržba veřejné zeleně a kurz Vedení a řízení 
lidí a organizace práce.
Jedenáct úspěšných absolventů a absolventek obou kurzů získalo od června a 
následujících měsíců pracovní uplatnění na pozici vedoucích v oblasti údržby 
veřejné zeleně. Nová pracovní místa pro ně vytvořily obce, města  a další 
organizace ze Šluknovska.         
Osobami zapojenými do projektu jsou uchazeči a uchazečky o zaměstnání ve věku 
nad 50 let z celého Šluknovského výběžku.  Převážná většina z nich se potýká 
s problémem hledání zaměstnání dlouhodobě. 
Získat a udržet si zaměstnání jim mimo zvýšení kvalifikace napomohou rovněž 
individuální poradenství a motivace realizované poradcem.


V současnosti probíhá nábor zájemců do projektu před započetím 2.běhu 
vzdělávacích aktivit. Zájemci z měst a obcí Šluknovska se mouhou obrátit na 
kontakt:


Marta Saganová
manažerka projektu „Po padesátce vedu“
tel: 777 923 372
e-mail: saganova@os-cedr.cz


Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Miroslav Řebíček
předseda sdružení

Foto