Šestá tisková zpráva k projektu „Mám práci“

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA k projektu „Mám práci“

Nová pracovní místa pro absolventy kurzu v neziskovém sektoru, příspěvkové organizaci města i odboru města pečujícím o veřejnou zeleň.

Ve třech organizacích  působících v Krásné Lípě a Rumburku našli  pracovní uplatnění absolventi  rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně, jehož ukončením v měsíci říjnu se završily vzdělávací i motivační aktivity projektu Mám práci.

Po dohodě se zaměstnavateli vzniklo pro absolventy 7 nových pracovních míst, která budou po dobu 6 měsíců podpořena mzdovým příspěvkem hrazeným z dotace.

Nová pracovní  místa pro 5 úspěšných absolventů nabídlo město Krásná Lípa, po jednom novém pracovním místě pak vytvořili realizátor projektu Mám práci  CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení  a další Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace.

Absolventi využijí získané znalosti a dovednosti při péči o městskou zeleň a veřejná prostranství v Krásné Lípě, při údržbě areálu krásnolipské základní školy a azylového domu v Rumburku.

Projekt  Mám práci realizovaný od 1. 5. 2010  nabídl osobám s nízkým vzděláním možnost zvýšení kvalifikace, šance účastníků na návrat na trh práce byly dále podpořeny zapojením do motivačních aktivit, poskytnutím odborného poradenství a absolvováním odborné praxe.

Projekt Mám práci je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Marta Saganová

koordinátor projektu

CEDR – komunitní centrum, o.s.

 

Kontakt:

Miroslav Řebíček, předseda sdružení, 775 233 703, rebicek@os-cedr.cz

 

Logo