Sedmá tisková zpráva k projektu „Mám práci“

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA k projektu „Mám práci“

Projekt „Mám práci“ skončil.

Dne 30. 4. 2012 byla ukončena realizace projektu Mám práci.

Aktivitami projektu bylo za dobu trvání 24 měsíců podpořeno celkem 20 osob  ve věku 21 – 59 let znevýhodněných na trhu práce žijících převážně v obci Krásná Lípa.

Jednou z bariér bránících nalezení vhodného zaměstnání těmto osobám byl nevyhovující stupeň vzdělání.

Projekt nabídl účastníkům zapojení do motivačních aktivit zaměřených na úspěch na trhu práce, rekvalifikační kurz v oboru Údržby veřejné zeleně a rovněž individuální podporu ve formě odborného sociálního poradenství.

V rekvalifikaci získali účastníci znalosti mimo jiné z technologie sázení stromů a parků, chemických postřiků a hubení škůdců či péče o trávníky a dřeviny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 19 z 20 osob.

Dalším z cílů projektu bylo motivování zaměstnavatelů v regionu k zaměstnávání  osob, které v rekvalifikaci zvýšily své profesní dovednosti. Celkem 13 úspěšných absolventů (7 žen a 6 mužů) nastoupilo na 13 nově vytvořených pracovních míst.

Zaměstnavateli, kteří vytvořili nová pracovní místa a byli v rámci projektu podpořeni mzdovými příspěvky jsou město Krásná Lípa, Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p.o. a CEDR o.s..

Projekt „Mám práci“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Marta Saganová

koordinátor projektu

CEDR – komunitní centrum, o.s.

 

Kontakt:

Miroslav Řebíček, předseda sdružení, 775 233 703, rebicek@os-cedr.cz

Logo