Pátá tisková zpráva k projektu „Mám práci“

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA k projektu „Mám práci“

V  Krásné Lípě se slavnostně předávala osvědčení.

Ve čtvrtek 27.10. za přítomnosti zástupců sdružení, města a vzdělavatele  proběhlo v obřadní síni MěÚ Krásná Lípa slavnostní předání osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu  „Údržba veřejné zeleně“.

Z rukou předsedy občanského sdružení CEDR Miroslava Řebíčka tento doklad o zvýšení kvalifikace převzalo celkem 8 účastníku vzdělávacího programu, kteří se zapojili také do dalších aktivit projektu „Mám práci“. Většina z absolventů II.běhu kurzu následně vstoupí do podporovaného zaměstnání v délce trvání 6 měsíců.

„Nyní nás čeká bilancování, ale již teď se ukazuje, že projekt byl velice úspěšný. Velmi mile nás překvapilo s jakým zájmem a nasazením účastníci zvládali jak teoretickou a tak praktickou část rekvalifikace, i přes překážky, které mnohé potkaly“, řekl vzápětí po předání osvědčení Miroslav Řebíček.

„Město Krásná Lípa je vždy připraveno spolupracovat na projektech, které podporují vzdělání a zaměstnanost místních občanů. Proto jsme přivítali spolupráci s krásnolipským občanským sdružením CEDR při rekvalifikacích a možnosti vytvoření nových podporovaných pracovních míst v údržbě veřejné zeleně“, dodává místostarosta Jan Kolář.

Projekt „Mám práci“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Marta Saganová

koordinátor projektu

CEDR – komunitní centrum, o.s.

Kontakt:

Miroslav Řebíček, předseda sdružení, 775 233 703, rebicek@os-cedr.cz

 

Logo