Národní potravinová sbírka a Noc venku

Národní potravinová sbírka a Noc venku

V sobotu 21. listopadu 2015 proběhnou dvě celorepublikové akce na podporu lidí bez domova, do kterých se zapojuje spolek CEDR – komunitní centrum, který provozuje Azylový dům v Rumburku a terénní práci ve Šluknovském výběžku.

První akcí je Národní potravinová sbírka, která proběhne od 8:00h do 20:00h v obchodním domě Albert ve Varnsdorfu. Sbírku v České republice organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou Federací potravinových bank a Armádou spásy, kdy se letos se do sbírky zapojuje 26 marketů Ústeckého kraje (www.potravinypomahaji.cz).      

Sbírka je závislá především na dobrovolnictví a její úspěch spočívá na Vaší podpoře. Již druhým rokem budou na této sbírce spolupracovat studenti Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie obor 2.OŠ,3.OŠ,1.ZA v Rumburku a dvě studentky z VOŠ SŠV Bratislavská ve Varnsdorfu s třídy 1PA.  V den sbírky budou dobrovolníci na prodejnách označeni zástěrami s logem projektu a uvítají Vás u vchodů do prodejen letáčky s výčtem doporučených potravin vhodných k darování. Darované potraviny můžete za pokladnami předávat dobrovolníkům do košíků opět opatřených logem projektu. CEDR pak během roku zajišťuje distribuci potravin v rámci potravinové banky lidem v nouzi i mezi další organizace, které pracují s lidmi v nouzi (např. Agentura Pondělí, terénní pracovníci měst Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov)

Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem a že je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.         Je také důležité zmínit, že jako jednotlivci či instituce můžete přispět potravinovou či jinou humanitární pomocí i během roku. K tomu neváhejte kontaktovat Potravinovou banku v Ústeckém kraji. Více na www.potravinovabanka.cz.

 

Druhou akcí je „Noc venku“, kterou CEDR spolupořádá s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Rumburku v areálu kostela a čajovny Na kopečku od 17:00 hodin.

Jedná se o akci, která vznikla již v 70. letech v Anglii. Začaly s tím skupinky studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. Přidávaly se dalších skupiny – v Londýně, v Cambridge, v Oxfordu a v mnoha dalších městech. Cílem akce je seznámit se s problematikou bezdomovectví, poznat, jaké to je spát venku a zároveň získat prostředky, které budou použity na podporu lidí bez domova. Je to jedinečná možnost, jak strávit noc venku a to bez Vašeho běžného komfortu. Je to zároveň šance, jak zareagovat na otázku bezdomovectví a podpořit místní lidi bez domova. V Čechách byla Noc venku poprvé organizovaná v roce 2012 a letos se uskutečňuje v 18 městech.

 

Součástí akce je vystoupení skupiny „Pepek a Námořník“ v čajovně. Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, které budou použity na podporu lidí bez domova. Při nepříznivém počasí lze přespat v kostele.

Program:

17.00 – zahájení, informace k problematice, beseda
18.00 – hudební vystoupení hudební skupiny Pepek a Námořník (indie folk)
22.30 – společná modlitba za lidi bez domova, zapálení svíček
23.00 – noční klid, společné spaní venku, v kostele, ev. na kruchtě kostela
06.30 – budíček, společná snídaně a úklid prostor

Národní potravinová sbírka

 

Cicuová Andrea

CEDR – komunitní centrum

Národní potravinová sbírka

cicuova@os-cedr.cz

776326660

 

Řebíček Miroslav

CEDR – komunitní centrum

Noc venku

rebicek@os-cedr.cz

775233703

předseda spolku