Ministr Jiří Dienstbier navštívil azylový dům

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení přivítalo ve středu 14. 10. v azylovém domě v Rumburku ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera, který zavítal do Šluknovského výběžku. Ministr se v rámci návštěvy měl možnost potkat jak s pracovníky našich sociálních služeb azylového domu a terénní práce, tak se zástupkyní spolupracující organizace Agentury Pondělí. Při prohlídce azylového domu se svým doprovodem krátce setkal i s klientkami a prohlédl si pokoje v nichž klientky bydlí.

„Pan ministr se zajímal o problémy s financováním sociálních služeb, kdy ho velmi zajímala situace ohledně financování sociálních služeb ze strany kraje a obcí,“ uvedl předseda spolku Miroslav Řebíček, který Jiřího Dienstbiera po azylovém domě doprovázel.

„Dále jsme se dotkli problematiky kombinace tří cílových skupiny v našem azylovém domě, kdy naše zařízení je koedukované a máme jak samostatné muže a ženy, tak rodiny s dětmi,“ dodal Řebíček. Návštěva se zajímala i o nejčastější důvody, díky nimž se lidé do služby dostanou, jaké příčiny tomu předchází a jaké problémy se objevují s výskytem ubytoven a migrace mezi městy ve výběžku.

Po debatě o problematice azylového bydlení, byly panu ministrovi s doprovodem představeny další činnosti, které sdružení ve Šluknovském výběžku dělá. Od sociálních služeb, zaměstnanostních projektů až po sociální podnikání, kdy mu byl předán čokoládový dárek, který vyrobila MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik.

„Neodpustil jsem si poukázat na nešťastné podmínky výběrových řízení v rámci IOP, kdy rozhodujícím kritériem byla nejnižší cena a o tom co toto v praxi přináší třeba v dodávce stavebních prací na azylovém domě se mohl pan Dienstbier přesvědčit na vlastní oči,“ říká na závěr Řebíček.

Návštěva Jiřího Dienstbiera Návštěva Jiřího Dienstbiera Návštěva Jiřího Dienstbiera
Návštěva Jiřího Dienstbiera Návštěva Jiřího Dienstbiera

Fotografie poskytl Úřad vlády ČR