Druhá tisková zpráva: Projekt „Mám práci“

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Mám práci“

Absolventi rekvalifikačního kurzu zvýšili své šance na uplatnění na trhu práce.

Projekt s názvem „Mám práci“, jehož realizátorem je občanské sdružení CEDR – komunitní centrum se sídlem v Krásné Lípě úspěšně vstoupil do další fáze.

Skupina 11 zájemců o zvýšení kvalifikace vybraná z řad osob ohrožených na trhu práce absolvovala v měsících srpnu až prosinci 2010 rekvalifikační kurz „Údržba veřejné zeleně“. Během 4 měsíců kombinované teoretické a praktické výuky si účastníci kurzu osvojili dovednosti práce s motorovou pilou, křovinořezem, travními sekačkami či štěpkovačem. Rekvalifikanti získali znalosti mimo jiné z technologie sázení stromů a parků, chemických postřiků a hubení škůdců či péče o trávníky a dřeviny.

Rekvalifikační kurz je akreditován na MŠMT. Učební osnovy byly koncipovány podle Národní soustavy kvalifikací, teoretická výuka probíhala v prostorách komunitního centra a praktická výuka probíhala za podpory města Krásná Lípa na jeho veřejných prostranstvích.

Závěrečnou odbornou zkoušku z dílčí kvalifikace sestávající z ústní a praktické části účastnící kurzu absolvovali 23. a 24. listopadu.

Zkouška proběhla pod dohledem zástupce autorizované osoby ze OA, SOŠG a SOU Chomutov. Všech 11 studentů uspělo a obdrželo Osvědčení o získání dílčí kvalifikace pro kvalifikaci „Údržba veřejné zeleně“.

Komplexní podpora zájemcům o zvýšení kvalifikace a nalezení zaměstnání v rámci projektu zahrnuje dále motivační aktivity a odborné sociální poradenství.

Veškeré snahy těchto aktivit směřují k odstranění nebo omezení bariér, které zájemcům brání získat nebo udržet si zaměstnání (zadluženost, sociální situace, bydlení atd.).

Jakým způsobem se tedy zlepšila výchozí pozice absolventů k nalezení zaměstnání v lokalitě Šluknovského výběžku postiženého vysokým procentem nezaměstnanosti?

V současné době probíhají jednání s potencionálními zaměstnavateli. Projekt počítá s poskytnutím mzdových příspěvků těm z nich, kteří minimálně po dobu 6 měsíců vytvoří pro absolventy nová pracovní místa.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Marta Saganová

koordinátor projektu

CEDR – komunitní centrum, o.s.

 

Kontakt:

Miroslav Řebíček, předseda sdružení, 775 233 703, rebicek@os-cedr.cz

 

 

Logo