CEDR v Senátu

CEDR v Senátu

Občanské sdružení CEDR – komunitní centrum se zúčastnilo semináře „Boj se sociálním vyloučením – příklady dobré praxe“ v Senátu Parlamentu ČR. V úterý 18. 10. se v Rytířském sále sešli zástupci samospráv z regionů, které se s problematikou sociálního vyloučení potýkají. Seminář se konal pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Aleny Gajdůškové.

Miroslav Řebíček, předseda sdružení v příspěvku představil preventivní programy sdružení v Krásné Lípě a formy spolupráce mezi samosprávou ve městě a neziskovými organizacemi. „Město Krásná Lípa aktivně spolupracuje na řešení situace s mnoha subjekty, které ať již přímo či nepřímo podporuje. Naše sdružení v přímo v Krásné Lípě realizuje projekty zaměřené na vzdělávání, rekvalifikace, podporované zaměstnávání, práci s dětmi a dobrovolnictví. I přes všechnu snahu si ale uvědomujeme, že tyto preventivní programy nejsou všespásné, ale že pomáhají k zlepšení situace lidí, jichž se sociální vyloučení přímo týká, ale i většinové společnosti,“ řekl během akce Řebíček.

Na semináři dále představili své preventivní programy organizace Kotec o. s., které působí na Chebsku a Sokolovsku, IQ Roma servis z Brna, Člověk v tísni o. p. s. , Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání z Broumova a za GAC vystoupil pan Ivan Gabal.

Marta Saganová

 

CEDR v senátu CEDR v senátu CEDR v senátu CEDR v senátu